Regulamin - bezpłatny poradnik


Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.) dostawcą usługi jest właściciel strony www.konsultantka.com.pl zwany dalej Twoja Konsultantka.

REGULAMIN BEZPŁATNEGO PORADNIKA/NEWSLETTERA

 1. Usługa bezpłatnego poradnika/newslettera świadczona jest przez Twoja Konsultantka na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 2. Do korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 3. Poradnik/Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o metodach rozwiązywania interesujących go problemów, promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i zestawach promocyjnych poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości e-mail.
 5. Twoja Konsultantka nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej (e-mail) ani żadnych innych danych osobowych osobom trzecim.
 6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi. Subskrypcję można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 7. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Twoja Konsultantka następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 8. Twoja Konsultantka zastrzega sobie prawo do:
  - wysyłania za pośrednictwem usługi reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
  - czasowego wyłączania usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  - zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników.
  - całkowitego zaprzestania świadczenia usługi bez podania przyczyny.
  - usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.